UNIVERSITY OF CAMBRIDGE

Key English Test (KET)

 

Aquest examen es correspon amb el Nivell A2 del Marc de Referència Europeu. En aquest nivell de domini de la llengua els candidats han de ser capaços de:

• Entendre frases i expressions d’ús freqüent que facin referència directa de la vida quotidiana (per exemple: informació sobre la seva família o amics, treball, compres, entorn, etc.).

• Fer-se entendre en situacions senzilles i rutinàries que es limitin a un intercanvi d’informació sobre temes coneguts.

• Utilitzar paraules senzilles per descriure el seu origen, educació, entorn i altres tòpics, en relació a les seves necessitats immediates.

KET avalua les habilitats de Comprensió lectora, Comprensió auditiva, Expressió oral i consta de tres parts:

• Comprensió lectora i Expressió escrita

• Comprensió auditiva

• Expressió oral
Preliminary English Test (PET)


Aquest examen es correspon amb el nivell B1 del Marc de Referència Europeu. En aquest nivell de competència, els candidats han de ser capaços de:

• Entendre els arguments essencials d’un discurs normal i comprendre la conversa quan aquesta es centri en temes que li resultin coneguts com ara treball, escola, aficions, etc.

• Saber desenvolupar-se en la majoria de situacions de comunicació que es poden donar quan es viatja.

• Expressar-se de forma senzilla i coherent sobre temes coneguts i interessos personals. Els candidats són capaços d’explicar experiències i esdeveniments personals i descriure els seus somnis, il · lusions i metes. També són capaços d’explicar o justificar breument els seus plans i opinions.

PET es divideix en tres parts:

• Comprensió lectora i Expressió escrita

• Comprensió auditiva

• Expressió oral
First Certificate in English (FCE)

 

Aquest examen es correspon amb el Nivell B2 del Marc de Referència Europeu. En aquest nivell de competència, els candidats han de ser capaços de:

• Captar el missatge essencial de textos amb temes de caràcter concret i abstracte i participar activament en una conversa tècnica dins del seu camp d’especialització.

• Comunicar-se amb suficient espontaneïtat i fluïdesa amb parlants nadius sense que la conversa involucri un esforç especial per part de cap dels interlocutors.

• Expressar-se de manera clara i matisada sobre temes diversos.

• Ser capaç de comentar notícies d’actualitat i d’examinar els avantatges i desavantatges de situacions concretes.

FCE es divideix en cinc parts:

• Comprensió lectora

• Expressió escrita

• Comprensió auditiva

• Ús de la llengua

• Expressió oral

 

Certificate in Advanced English (CAE)


Aquest examen es correspon amb el Nivell C1 del Marc de Referència Europeu. En aquest nivell de domini de la llengua dels candidats han de ser capaços de:

• Entendre i comprendre una major varietat de textos més extensos i lingüísticament més complexos així com de reconèixer el seu sentit implícit.

• Expressar-se amb facilitat i espontaneïtat sense necessitat d’esforçar-se gaire per paraules o expressions.

• Fer un ús flexible i eficaç per a fins socials, acadèmics professionals o de formació.

• Produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes complexos, ser capaç de relacionar temes utilitzant una varietat de recursos lingüístics apropiats. CAE és reconegut per moltes universitats i facultats al Regne Unit i altres països de parla anglesa com a prova d’haver assolit un nivell d’anglès suficient com per accedir a cursos d’educació superior. CAE també és reconegut per empreses a tot el món.

L’examen de CAE consta de cinc parts:

• Comprensió lectora

• Expressió escrita

• Comprensió auditiva

• Ús de la llengua

• Expressió oral

 

Certificate of Proficiency in English (CPE)

 

Aquest examen es correspon amb el Nivell C2 del Marc de Referència Europeu. En aquest nivell de domini de la llengua dels candidats han de ser capaços de:
• Entendre pràcticament tot el que llegeixen i escolten amb facilitat.

• Resumir informació procedent de diverses fonts ja siguin en llengua oral o escrita i reproduir l’argument bàsic i lògic d’aquesta informació d’una manera coherent.

• Expressar-se amb fluïdesa, de manera espontània i precisa, i saber matisar opinions fins i tot tractant temes complexos.
CPE és reconegut per moltes universitats i facultats al Regne Unit i altres països de parla anglesa com a prova d’haver assolit un nivell d’anglès suficient com per accedir a cursos d’educació superior. CAE també és reconegut per empreses a tot el món.
El Examen del CPE consta de cinc parts:

• Comprensió lectora

• Expressió escrita

• Comprensió auditiva

• Ús de la llengua

• Expressió oral

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies